Onder de regenboog: de bijbel queer gelezen

Bij uitgeverij Skandalon verscheen onlangs de bundel Onder de regenboog. De Bijbel queer gelezen, die ik samen met Nienke Pruiksma heb samengesteld. Waar de Bijbel vaak wordt gebruikt om homoseksualiteit te veroordelen, laat dit boek zien dat de Bijbel volop ruimte biedt voor alternatieve interpretaties. De paradijsboom van de kennis van goed en kwaad blijkt dan de vaststaande heteroseksuele scheppingsorde te verstoren. En als er in Christus man noch vrouw en jood noch Griek is, zijn ook de vaste identiteiten van homo en hetero relatief. Concreet blijkt Simson lang niet zo’n macho als het verhaal ons doet geloven en Paulus’ mannelijkheid blijkt ambigu. De opwekking van Lazarus wordt een model voor de coming-out van homo’s en hetero’s, en de genezing van de bloedvloeiende vrouw nodigt ook lesbische vrouwen in de kring. In mijn eigen bijdrage (her)interpreteer ik de metafoor van de kerk als lichaam van Christus in 1 Korinthe met het oog op seksuele diversiteit.
Zoals deze voorbeelden laten zien, worden in deze bundel meer en minder bekende Bijbelse teksten gelezen door een queer bril. Dat betekent dat de auteurs vragen over (homo)seksualiteit aan de orde stellen, de norm van heteroseksualiteit uitdagen en nieuwe perspectieven openen op gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de kerk, de theologie en de samenleving.
Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek is er op 9 december een symposium in de Janskerk te Utrecht. Hier zullen vier deskundigen uit de theologie, de kerk en de homobeweging een reactie geven op het boek: Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit), Maaike de Haardt (hoogleraar religie en gender, Radboud Universiteit), Aranka Rinkema (homobelangenorganisatie COC) en Peter Verhoeff (synodepreses Protestantse Kerk in Nederland).

Leave a comment

Filed under Publications

Comments are closed.